Polskie słowo „Rodzinka” obecne jest w biografiach Jana Pawła II tłumaczonych na wszystkie języki świata

i oznacza grupę studentów zebranych wokół młodego wówczas księdza Karola Wojtyły, który kazał nazywać siebie ich „wujkiem”. 

Czciciele i sympatycy Papieża Polaka mogą zapisać się do Stowarzyszenia i w ten sposób powiększać się będzie papieska „Rodzinka”.

 

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti