2 kwietnia 2015, w 10° rocznice narodzin Jana Pawła II dla nieba zostało powołane do życia polsko – włoskie Stowarzyszenie kulturalne
„Totus Tuus”- promocja Słowa Świętego Jana Pawła II.
Jego działalność bazować będzie na trzech zasadniczych punktach:
Modlitwa
Spotkania
Publikacje