“Joannes Paulus II. Święty Papież” - czasopismo okolicznościowe

ukazuje się dwa razy do roku w okolicy dat związanych z Papieżem Polakiem, a więc na jesieni, kiedy obchodzony jest Dzień Papieski i 22 października - Wspomnienie Liturgiczne oraz w kwietniu – gdyż data śmierci papieża najbardziej zapadła wiernym w pamięci. 

 

Gazeta skierowana jest do czcicieli św. Jana Pawła II

i pielgrzymów udających się do miejsc związanych z osobą Świętego Papieża,

ale przede wszystkim: do emigrantów Polskich rozrzuconych po całym świecie.


Od roku 2016 do 2019 czasopismo było współfinansowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Rok 2020 projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

Rok 2021 projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2021.

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.