Tym razem „spotykamy się” na łamach nowego pisma zadedykowanego św. Janowi Pawłowi II.
“Joannes Paulus II. Święty Papież” - czasopismo okolicznościowe ukazywać się będzie dwa razy do roku w okolicy dat związanych

z Papieżem Polakiem, a więc na jesieni, kiedy obchodzony jest

Dzień Papieski i 22 października - Wspomnienie Liturgiczne

oraz w kwietniu – gdyż data śmierci papieża najbardziej zapadła wiernym w pamięci.

Gazeta skierowana jest do czcicieli św. Jana Pawła II i pielgrzymów udających się do miejsc związanych z osobą Świętego Papieża,

ale przede wszystkim: do emigrantów Polskich

rozrzuconych po całym świecie.


Czasopismo jest współfinansowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.