Projekt: Czasopismo Joannes Paulus II. Święty Papież wersja polska i dwa numery w języku włoskim,

dofinansowano z budżetu Państwa w ramach programu: „Polonia i Polacy za Granicą 2022”,

 

wysokość dofinansowania 20.200,00 zł.